Persondataforordning

 

Persondata forordningen Gesten Jagtforening.

 

 

 

Ansvarlig for persondata i foreningen er den til enhver tid siddende formand.

 

Der indsamles og opbevares ikke personfølsomme oplysninger i foreningen.

 

Persondata indsamles udelukkende hos foreningens medlemmer og til brug for opkrævning af medlemskontingenter, udsendelse af medlemsblade, udsendelse af e-mails, afholdelse af arrangementer og indkaldelse til generalforsamling.

 

Perondata i foreningen forefindes udelukkende elektronisk og forefindes i følgende programmer:

 

 

 

Emailsystemet.

 

                             Mailkorrespondance der indeholder persondata findes hos: formand, kasserer og sekretær.

 

Adgang hertil: Den enkelte kontoindehaver ved hjælp af personlig kode.

 

 

 

EDB programmer:

 

Excel regneark hvor medlemmernes oplysninger arkiveres.

 

Forefindes hos kasserer, sekretær og formand.

 

Adgang hertil: Alle har på deres computer installeret en personlig kode, og computeren er indstillet til efter et tidsinterval at kræve en fornyet adgangskode.

 

Efter et medlem er udmeldt af foreningen slettes medlemmets personoplysninger hvert år umiddelbart efter 15. marts. Ansvarlig for sletning er foreningens kasserer. 

 

 

 

Udskiftninger i bestyrelsen:

 

Ved udskiftninger i bestyrelsen på de tillidsposter der har adgang til persondata, slettes de føromtalte informationer senest umiddelbart efter afholdelse af generalforsamlingen. Den til enhver tid siddende formand er ansvarlig sletningen. Effektueringen skal foregå på en tro og love erklæring, der arkiveres i foreningen.

 

Nye medlemmer i bestyrelsen orienteres af den siddende bestyrelse om persondataloven og dennes konsekvenser på førstkommende bestyrelsesmøde efter medlemmets indtræden i bestyrelsen.

 

 

 

Databehandleraftale med Danmarks Jægerforbund

 

Databehandleraftale med Kikkenborg Data.

 

Der skal gives oplysninger om lovgivningen til bestyrelsen som så bør fremgå af et mødereferat.

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet i Gesten Jagtforening den 02.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret af: Gesten Jagtforening